in gesprek met de veiligheidsregio

We zijn inmiddels in gesprek met meerdere veiligheidsregio’s om 112 concepten onder de aandacht te brengen. De reactie’s zijn enthousiast! Onze overtuiging dat ons concept in een behoefte voorziet van sneller en goedkoper bouwen, waarbij vooral de ontwikkelkosten tot een minimum beperkt blijven, lijkt terecht…